Obsługa prywatnego API Bitcurex w Google Script

Jakiś czas temu pokazywałem, jak można połączyć się przy pomocy Google Script do prywatnego API giełdy BTC-e. Obiecałem wtedy, że pokażę jak to zrobić dla polskiego Bitcurexa, jak tylko zostanie przywrócony do niego dostęp. No więc API, po upgrade serwerów Bitcurexa zostało przywrócone, zamierzam więc wywiązać się obietnicy. :)

Jeśli nie bardzo wiesz, jak korzystać z GoogleScript i po co w ogóle z niego korzystać, zachęcam do przeczytania poprzednich tekstów: Jak zrobić sobie system powiadomień, oraz: Obsługa prywatnego API BTC-e w Google Script.

Generowanie kluczy

2013-12-13_19412013-12-13_1940Zaczynamy standardowo od wygenerowania kluczy. Podobnie, jak w przypadku innych giełd, możemy wygenerować wiele kluczy i określić uprawnienia (a więc funkcje, jakie można wywoływać) dla każdego z nich. Tylko do nas zależy, na co się zdecydujemy.

Poniżej przykładowy klucz z sekretem, po wygenerowaniu. Warto zauważyć, że w przeciwieństwie do BTC-e secret Bitcurexa jest binarny a nie tekstowy więc został zapisany w postaci base64, aby można go było użyć w programie. Oczywiście klucz ten już dawno skasowałem, możecie nie trudzić się z przepisywaniem ;)

2013-12-13_1949

Korzystanie z API

Korzystanie z API Bitcurexa jest bardzo podobne do tego, z czym mieliśmy do czynienia w przypadku BTC-e. Różnice są dwie: funkcje wywoływane są poprzez zmianę adresu URL a nie parametru, oraz używany secret  jest binarny, co uniemożliwiło wykorzystanie googlowego api do liczenia HMAC-SHA512 (googlowa Utilities.computeHmacSignature() działa prawidłowo dla klucza w postaci tekstowej a nie binarnej). Kod podstawowych funkcji, niezbędnych do implementacji APi zamieszczam poniżej:

function bitcurex_api(method, params) {
 var url = 'https://pln.bitcurex.com/api/0/'+method;
 var api_key='e2fcXXXXXXXXXXXXXXXXXX';
 var api_secret=convertBytesToString(Utilities.base64Decode('d3lzaWwgc2nqIGkgd3Bpc3ogd7Nhc25lIEFQSSA6KQo='));
 if (typeof(params) == 'undefined') params = {};

 var nonce = Math.round((new Date()).getTime() / 1000).toFixed(0);
 var query = [];

 query.push('nonce=' + nonce);

 for(var p in params) {
  if (typeof(params[p])!= 'undefined') query.push(p + "=" + encodeURIComponent(params[p]));
 }

 var query_string = query.join("&");

 var shaObj = new jsSHA(query_string, "TEXT");
 var sign = shaObj.getHMAC(api_secret, "TEXT", "SHA-512", "B64");

 var headers = {
  'Rest-Sign': sign,
  'Rest-Key': api_key,
 };

 var options = {
  'headers': headers,
  'method': 'post',
  'payload': query_string
 };

 var res = UrlFetchApp.fetch(url, options);
 var raw_data = JSON.parse(res.getContentText());

 if (typeof(raw_data.error) == 'string') throw method+" exception: "+raw_data.error;

 return raw_data;
}

function convertBytesToString(bytesArray) {
 var stringFromBytes="";
 for(var i=0; i < bytesArray.length; i++ ){
  stringFromBytes += String.fromCharCode(bytesArray[i]);
 }
 return stringFromBytes;
}

Nie wolno zapomnieć o wprowadzeniu własnego klucza i secreta w liniach:

 var api_key='e2fcXXXXXXXXXXXXXXXXXX';
 var api_secret=convertBytesToString(Utilities.base64Decode('d3lzaWwgc2nqIGkgd3Bpc3ogd7Nhc25lIEFQSSA6KQo='));

Nie jest to jednak wszystko, jak pisałem na początku API google’a, którego użyłem podczas łączenia się z BTC-e, tym razem nie mogło zostać wykorzystane, ze względu na błąd w implementacji nie działa ono dla binarnego secreta. Z tego powodu konieczne było skorzystanie z zewnętrznej biblioteki Briana Turka jsSHA liczącej HMAC SHA-512. W tym celu należy w GooglScript w tym samym projekcie, w którym trzymamy API do Bitcurexa, utworzyć kolejny plik ze skryptem i wrzucić tam poniższy kod:


/*
Copyright (c) 2008-2013, Brian Turek
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this
 list of conditions and the following disclaimer.
 * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
 this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
 and/or other materials provided with the distribution.
 * The names of the contributors may not be used to endorse or promote products
 derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
ANDANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIEDWARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED.IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT,INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING,BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
 LOSS OF USE,DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OFLIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCEOR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISEDOF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
*/

function n(a){throw a;}var q=null;function s(a,b){this.a=a;this.b=b}function u(a,b){var d=[],h=(1<<b)-1,f=a.length*b,g;for(g=0;g<f;g+=b)d[g>>>5]|=(a.charCodeAt(g/b)&h)<<32-b-g%32;return{value:d,binLen:f}}function x(a){var b=[],d=a.length,h,f;0!==d%2&&n("String of HEX type must be in byte increments");for(h=0;h<d;h+=2)f=parseInt(a.substr(h,2),16),isNaN(f)&&n("String of HEX type contains invalid characters"),b[h>>>3]|=f<<24-4*(h%8);return{value:b,binLen:4*d}}
function B(a){var b=[],d=0,h,f,g,k,m;-1===a.search(/^[a-zA-Z0-9=+\/]+$/)&&n("Invalid character in base-64 string");h=a.indexOf("=");a=a.replace(/\=/g,"");-1!==h&&h<a.length&&n("Invalid '=' found in base-64 string");for(f=0;f<a.length;f+=4){m=a.substr(f,4);for(g=k=0;g<m.length;g+=1)h="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/".indexOf(m[g]),k|=h<<18-6*g;for(g=0;g<m.length-1;g+=1)b[d>>2]|=(k>>>16-8*g&255)<<24-8*(d%4),d+=1}return{value:b,binLen:8*d}}
function E(a,b){var d="",h=4*a.length,f,g;for(f=0;f<h;f+=1)g=a[f>>>2]>>>8*(3-f%4),d+="0123456789abcdef".charAt(g>>>4&15)+"0123456789abcdef".charAt(g&15);return b.outputUpper?d.toUpperCase():d}
function F(a,b){var d="",h=4*a.length,f,g,k;for(f=0;f<h;f+=3){k=(a[f>>>2]>>>8*(3-f%4)&255)<<16|(a[f+1>>>2]>>>8*(3-(f+1)%4)&255)<<8|a[f+2>>>2]>>>8*(3-(f+2)%4)&255;for(g=0;4>g;g+=1)d=8*f+6*g<=32*a.length?d+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/".charAt(k>>>6*(3-g)&63):d+b.b64Pad}return d}
function G(a){var b={outputUpper:!1,b64Pad:"="};try{a.hasOwnProperty("outputUpper")&&(b.outputUpper=a.outputUpper),a.hasOwnProperty("b64Pad")&&(b.b64Pad=a.b64Pad)}catch(d){}"boolean"!==typeof b.outputUpper&&n("Invalid outputUpper formatting option");"string"!==typeof b.b64Pad&&n("Invalid b64Pad formatting option");return b}
function H(a,b){var d=q,d=new s(a.a,a.b);return d=32>=b?new s(d.a>>>b|d.b<<32-b&4294967295,d.b>>>b|d.a<<32-b&4294967295):new s(d.b>>>b-32|d.a<<64-b&4294967295,d.a>>>b-32|d.b<<64-b&4294967295)}function I(a,b){var d=q;return d=32>=b?new s(a.a>>>b,a.b>>>b|a.a<<32-b&4294967295):new s(0,a.a>>>b-32)}function J(a,b,d){return new s(a.a&b.a^~a.a&d.a,a.b&b.b^~a.b&d.b)}function U(a,b,d){return new s(a.a&b.a^a.a&d.a^b.a&d.a,a.b&b.b^a.b&d.b^b.b&d.b)}
function V(a){var b=H(a,28),d=H(a,34);a=H(a,39);return new s(b.a^d.a^a.a,b.b^d.b^a.b)}function W(a){var b=H(a,14),d=H(a,18);a=H(a,41);return new s(b.a^d.a^a.a,b.b^d.b^a.b)}function X(a){var b=H(a,1),d=H(a,8);a=I(a,7);return new s(b.a^d.a^a.a,b.b^d.b^a.b)}function Y(a){var b=H(a,19),d=H(a,61);a=I(a,6);return new s(b.a^d.a^a.a,b.b^d.b^a.b)}
function Z(a,b){var d,h,f;d=(a.b&65535)+(b.b&65535);h=(a.b>>>16)+(b.b>>>16)+(d>>>16);f=(h&65535)<<16|d&65535;d=(a.a&65535)+(b.a&65535)+(h>>>16);h=(a.a>>>16)+(b.a>>>16)+(d>>>16);return new s((h&65535)<<16|d&65535,f)} function aa(a,b,d,h){var f,g,k;f=(a.b&65535)+(b.b&65535)+(d.b&65535)+(h.b&65535);g=(a.b>>>16)+(b.b>>>16)+(d.b>>>16)+(h.b>>>16)+(f>>>16);k=(g&65535)<<16|f&65535;f=(a.a&65535)+(b.a&65535)+(d.a&65535)+(h.a&65535)+(g>>>16);g=(a.a>>>16)+(b.a>>>16)+(d.a>>>16)+(h.a>>>16)+(f>>>16);return new s((g&65535)<<16|f&65535,k)} function ba(a,b,d,h,f){var g,k,m;g=(a.b&65535)+(b.b&65535)+(d.b&65535)+(h.b&65535)+(f.b&65535);k=(a.b>>>16)+(b.b>>>16)+(d.b>>>16)+(h.b>>>16)+(f.b>>>16)+(g>>>16);m=(k&65535)<<16|g&65535;g=(a.a&65535)+(b.a&65535)+(d.a&65535)+(h.a&65535)+(f.a&65535)+(k>>>16);k=(a.a>>>16)+(b.a>>>16)+(d.a>>>16)+(h.a>>>16)+(f.a>>>16)+(g>>>16);return new s((k&65535)<<16|g&65535,m)} function $(a,b,d){var h,f,g,k,m,j,A,C,K,e,L,v,l,M,t,p,y,z,r,N,O,P,Q,R,c,S,w=[],T,D;"SHA-384"===d||"SHA-512"===d?(L=80,h=(b+128>>>10<<5)+31,M=32,t=2,c=s,p=Z,y=aa,z=ba,r=X,N=Y,O=V,P=W,R=U,Q=J,S=[new c(1116352408,3609767458),new c(1899447441,602891725),new c(3049323471,3964484399),new c(3921009573,2173295548),new c(961987163,4081628472),new c(1508970993,3053834265),new c(2453635748,2937671579),new c(2870763221,3664609560),new c(3624381080,2734883394),new c(310598401,1164996542),new c(607225278,1323610764), new c(1426881987,3590304994),new c(1925078388,4068182383),new c(2162078206,991336113),new c(2614888103,633803317),new c(3248222580,3479774868),new c(3835390401,2666613458),new c(4022224774,944711139),new c(264347078,2341262773),new c(604807628,2007800933),new c(770255983,1495990901),new c(1249150122,1856431235),new c(1555081692,3175218132),new c(1996064986,2198950837),new c(2554220882,3999719339),new c(2821834349,766784016),new c(2952996808,2566594879),new c(3210313671,3203337956),new c(3336571891, 1034457026),new c(3584528711,2466948901),new c(113926993,3758326383),new c(338241895,168717936),new c(666307205,1188179964),new c(773529912,1546045734),new c(1294757372,1522805485),new c(1396182291,2643833823),new c(1695183700,2343527390),new c(1986661051,1014477480),new c(2177026350,1206759142),new c(2456956037,344077627),new c(2730485921,1290863460),new c(2820302411,3158454273),new c(3259730800,3505952657),new c(3345764771,106217008),new c(3516065817,3606008344),new c(3600352804,1432725776),new c(4094571909, 1467031594),new c(275423344,851169720),new c(430227734,3100823752),new c(506948616,1363258195),new c(659060556,3750685593),new c(883997877,3785050280),new c(958139571,3318307427),new c(1322822218,3812723403),new c(1537002063,2003034995),new c(1747873779,3602036899),new c(1955562222,1575990012),new c(2024104815,1125592928),new c(2227730452,2716904306),new c(2361852424,442776044),new c(2428436474,593698344),new c(2756734187,3733110249),new c(3204031479,2999351573),new c(3329325298,3815920427),new c(3391569614, 3928383900),new c(3515267271,566280711),new c(3940187606,3454069534),new c(4118630271,4000239992),new c(116418474,1914138554),new c(174292421,2731055270),new c(289380356,3203993006),new c(460393269,320620315),new c(685471733,587496836),new c(852142971,1086792851),new c(1017036298,365543100),new c(1126000580,2618297676),new c(1288033470,3409855158),new c(1501505948,4234509866),new c(1607167915,987167468),new c(1816402316,1246189591)],e="SHA-384"===d?[new c(3418070365,3238371032),new c(1654270250,914150663), new c(2438529370,812702999),new c(355462360,4144912697),new c(1731405415,4290775857),new c(41048885895,1750603025),new c(3675008525,1694076839),new c(1203062813,3204075428)]:[new c(1779033703,4089235720),new c(3144134277,2227873595),new c(1013904242,4271175723),new c(2773480762,1595750129),new c(1359893119,2917565137),new c(2600822924,725511199),new c(528734635,4215389547),new c(1541459225,327033209)]):n("Unexpected error in SHA-2 implementation");a[b>>>5]|=128<<24-b%32;a[h]=b;T=a.length;for(v=0;v<
T;v+=M){b=e[0];h=e[1];f=e[2];g=e[3];k=e[4];m=e[5];j=e[6];A=e[7];for(l=0;l<L;l+=1)w[l]=16>l?new c(a[l*t+v],a[l*t+v+1]):y(N(w[l-2]),w[l-7],r(w[l-15]),w[l-16]),C=z(A,P(k),Q(k,m,j),S[l],w[l]),K=p(O(b),R(b,h,f)),A=j,j=m,m=k,k=p(g,C),g=f,f=h,h=b,b=p(C,K);e[0]=p(b,e[0]);e[1]=p(h,e[1]);e[2]=p(f,e[2]);e[3]=p(g,e[3]);e[4]=p(k,e[4]);e[5]=p(m,e[5]);e[6]=p(j,e[6]);e[7]=p(A,e[7])}"SHA-384"===d?D=[e[0].a,e[0].b,e[1].a,e[1].b,e[2].a,e[2].b,e[3].a,e[3].b,e[4].a,e[4].b,e[5].a,e[5].b]:"SHA-512"===d?D=[e[0].a,e[0].b,
e[1].a,e[1].b,e[2].a,e[2].b,e[3].a,e[3].b,e[4].a,e[4].b,e[5].a,e[5].b,e[6].a,e[6].b,e[7].a,e[7].b]:n("Unexpected error in SHA-2 implementation");return D}
jsSHA=function(a,b,d){var h=q,f=q,g=0,k=[0],m=0,j=q,m="undefined"!==typeof d?d:8;8===m||16===m||n("charSize must be 8 or 16");"HEX"===b?(0!==a.length%2&&n("srcString of HEX type must be in byte increments"),j=x(a),g=j.binLen,k=j.value):"ASCII"===b||"TEXT"===b?(j=u(a,m),g=j.binLen,k=j.value):"B64"===b?(j=B(a),g=j.binLen,k=j.value):n("inputFormat must be HEX, TEXT, ASCII, or B64");this.getHash=function(a,b,d){var e=q,m=k.slice(),j="";switch(b){case "HEX":e=E;break;case "B64":e=F;break;default:n("format must be HEX or B64")}"SHA-384"===
a?(q===h&&(h=$(m,g,a)),j=e(h,G(d))):"SHA-512"===a?(q===f&&(f=$(m,g,a)),j=e(f,G(d))):n("Chosen SHA variant is not supported");return j};this.getHMAC=function(a,b,d,e,f){var h,l,j,t,p,y=[],z=[],r=q;switch(e){case "HEX":h=E;break;case "B64":h=F;break;default:n("outputFormat must be HEX or B64")}"SHA-384"===d?(j=128,p=384):"SHA-512"===d?(j=128,p=512):n("Chosen SHA variant is not supported");"HEX"===b?(r=x(a),t=r.binLen,l=r.value):"ASCII"===b||"TEXT"===b?(r=u(a,m),t=r.binLen,l=r.value):"B64"===b?(r=B(a),
t=r.binLen,l=r.value):n("inputFormat must be HEX, TEXT, ASCII, or B64");a=8*j;b=j/4-1;j<t/8?(l=$(l,t,d),l[b]&=4294967040):j>t/8&&(l[b]&=4294967040);for(j=0;j<=b;j+=1)y[j]=l[j]^909522486,z[j]=l[j]^1549556828;d=$(z.concat($(y.concat(k),a+g,d)),a+p,d);return h(d,G(f))}};

To zminimalizowana (więc nieczytelna) wersja biblioteki, minimalnie zmodyfikowana przeze mnie, aby mogła prawidłowo działać w GoogleScript. Dodanie jej do naszego projektu umożliwi nam korzystanie z API. Teraz już możemy wywoływać funkcje API, np. tak:


bitcurex_api("getFunds");

bitcurex_api("buyBTC", {'amount':10,'price':100});

Niebawem rozwinę ten temat, pokażę przykłady wykorzystania tego i innych API, oraz zaprezentuję kilka innych pomysłów :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *